KONTAKT

www.videotilldvd.com - Kopiera dina video band


Vi erbjuder betalning mot faktura, 20 dagar från fakturadatum.
På fakturan tillkommer faktureringsavgift på 29 kr.

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift på 50 kr. Dröjsmålsränta utgår med 3% per månad från fakturans förfallodag.

Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso varvid lagstadgad
inkassoavgift om 180 kronor tillkommer.

Vi  värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används.

Ditt personnummer kommer att behandlas i samband med köp på uppdrag av
(eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östgötabudet Norrköping VIDEO TILL DVD
Adress: Styrbordsvägen 7, 603 75 Norrköping
E-post: info@videotilldvd.com
Tel: 011-473 97 00
Bank: SEB
Bankgiro: 149-3162
Copyright © 2020

 

 

 

 

.